برای ارتباط با مشاوران کنکور پنگوئن فرم زیر را پر نمایید.
در تمامی ساعت شبانه روز میتوانید با مشاورین پنگوئن ارتباط برقرار کنید.

با پنگوئن به رویاهایت برس
بستن

کنکور را قورت بده

کنکور را قورت بده درس هایتان را نخوانده اید؟کم خوانده اید؟نگرانید؟انگیزه ندارید؟وقت کم دارید؟استرس دارید؟حوصله ندارید؟معدلتان کم شده است؟نظام جدیدی؟نظام قدیمی؟تغییر رشته داده ای؟برنامه ریزی نداری؟نگران نباشید.با خواندن…